top of page
TJENESTEUTVIKLING FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

VI TAR DEG TIL NYE HØYDER

TJENESTER

Fra forstudie til teknologi-integrasjon tilbyr DELTA IFO en komplett tjenesteportefølje for dynamiske transportbedrifter.

Økt kjøretøyintelligens eller konvertering til autonom flåte,

DELTA IFO kan bistå med å utforme

et teknologiveikart for din bedrift.

PROSJEKTER

Vi gjennomfører blant annet pilotprosjekter for utprøving av nye teknologier, kartlegging av trasévalg og datainnhenting for Smarte Byer.

Ved å benytte verdensledende teknologi for autonome og semi-autonome kjøretøy, genereres trafikkdata som gir en unik

innsikt i trafikkbildet.

KUNDER

DELTA IFO samarbeider med noen av Nordens mest innovative og ledende bedrifter på sine felt.

Vi arbeider også med myndigheter og offentlige kollektiv- og

 transportselskap.

Felles for alle er høy fokus på trafikksikkerhet, miljø og teknologi.

contact
bottom of page