PROSJEKTER

Rogaland og Stavanger Taxi
Rogaland og Stavanger Taxi

press to zoom
IMG_6795
IMG_6795

press to zoom
IMG_6785
IMG_6785

press to zoom
Rogaland og Stavanger Taxi
Rogaland og Stavanger Taxi

press to zoom
1/3
Rogaland Taxi og Stavanger Taxi

Stavanger Taxi og Rogland Taxi har valgt å ta sikkerheten på alvor ved å utvide sin flåte med Delta IFO´s antikollisjonssystemer for kjøretøy etter et pilotprosjekt med utprøving i flere av sine MaxiTaxi av typen Mercedes Sprinter. 


I henhold til tall fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) er de årlige samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker i størrelsesorden 40 mrd kroner (2012). TØI har også tallfestet muligheter som ligger i bruk av tilgjengelig og kommende teknologi til å gi 50% reduksjon i ulykker (TØI rapport 1417/2015). Selv med krav til kjøre- og hviletider vet vi videre at ca. 90% av alle trafikkulykker skyldes menneskelig svikt (Volvo European Accident and Safety Report 2013).

Administrerende direktør Svein Svimbil i Rogaland Taxi presiserer at “for oss er det viktig og  gå foran og ta samfunnsansvar ved å ta trafikksikkerhet på alvor, gjennom installasjon av denne sikkerhetsteknologien i våre kjøretøy, -selv om vi observerer at sikkerhet og kvalitet desverre ikke alltid vektlegges over pris i siste anbudsrunde. Her har samfunn og politikere en utfordring å jobbe med”, legger han til.

Nettbuss AS
IMG_6778
IMG_6778

press to zoom
IMG_6781
IMG_6781

press to zoom
unnamed (1)
unnamed (1)

press to zoom
IMG_6778
IMG_6778

press to zoom
1/8

Nettbuss tester Norges første buss med Mobileye Shield+ Intelligent Blindsonevarsling. 

Installasjonen er gjort i samarbeid med Mobileye, Delta IFO og Nettbuss og vi er spente på å se bussen på veien fremover. 

Trygg Trafikk viser så stor interesse at første demonstrasjon er lagt til Trafikksikkerhetskonferansen i Oslo 24. april. 

Mobileye Shield+ har sensorer plassert bak på bussen i tillegg til fremme slik at systemet kan varsle sjåføren når noen er i blindsonen og dermed unngå potensielt livsfarlige situasjoner.

Forus PRT lanserer Nordens første dedikerte kjøretøy for kartlegging av autonome shuttletraséer - Flaate™ Surveyor
IMG_4060
IMG_4060

press to zoom
DSC_0090
DSC_0090

press to zoom
DSC_0095
DSC_0095

press to zoom
IMG_4060
IMG_4060

press to zoom
1/3

Delta IFO har i samarbeid med Forus PRT og Flaate™ Mobilitet utviklet en avansert, rullende datainnsamler spesifikt for simulering og kartlegging av kommende veistrekk for selvkjørende kjøretøy. Forus PRT er det første selskapet i Norden som tar en slik tilnærming i bruk for å kartlegge nye ruter for selvkjørende shuttlebusser på en mest mulig helhetlig måte.

“Vi trenger å vite så mye som mulig om de områdene vi skal operere i og har med Flaate™ Surveyor en mulighet til å kjøre i planlagte traséer før oppstart med shuttlebuss for å innhente data om trafikkbildet” uttaler daglig leder Linn Terese Marken i Forus PRT.

 

Ingrid Feyling fra Forskningsnettverket for Miljøvennlig Energi ved Universitetet i Stavanger fikk mandag 19.06.2017 æren av å avduke kjøretøyet for Forus PRT. Avduking skjedde i forbindelse med et studentarrangement initiert av Forus PRT og samarbeidspartnere for et tettere samarbeid med akademia.

 

Forus PRT har siden 2013 arbeidet med å utvikle autonome kollektivløsninger og startet i 2016 opp med Nordens første omfattende utprøving av selvkjørende shuttlebusser. Nå merker selskapet økt interesse fra flere regioner Norden og er i disse dager i ferd med å etablere en driftssentral beregnet for 24 timers drift.

 

Hovedsensorikken ombord i Flaate™ Surveyor er levert av Delta IFO og Mobileye, og gjenkjenner og klassifiserer blant annet fotgjengere, syklister, biler, busser, motorsykler, trafikkskilt med mer. Mobileye-sensoren kan også monteres i vanlige kjøretøy for å redusere fare for trafikkulykker, blant annet ved å gi synlige eller hørbare varsler ved fare for uhell.

LØLAND TRANSPORT
Løland Transport AS
IMG_2894
IMG_2894

press to zoom
DSC_1711
DSC_1711

press to zoom
DSC_1714
DSC_1714

press to zoom
IMG_2894
IMG_2894

press to zoom
1/6

Løland Transport tester førerassistent teknologi fra Mobileye.