KUNDER

DELTA IFO samarbeider med noen av Nordens mest innovative og ledende bedrifter på sine felt.

Vi arbeider også med myndigheter og offentlige kollektiv- og transportselskap.

Felles for alle er høy fokus på trafikksikkerhet, miljø og teknologi.