Mobileye Shield+ Fotgjenger og Syklistbeskyttelse

I lys av nullvisjonen og tilgjengelig teknologi mener Syklistenes Landsforening at lastebileierne bør pålegges å montere førerstøttesystemer som detekterer myke trafikanter. Myndighetene kan gi økonomisk bistand til bransjen for å få dette på plass raskest mulig. Dette vil redde liv.

"Det finnes både blindsonevarsling og rundkamera rundt hele bilen og nødbremsings- og varslingssystemer. Slikt får man på personbiler, og det burde vært lagt inn krav om at alle busser skal ha det når det lyses ut anbud", sier Loiro.
Nestleder i Norsk Transportarbeiderforbunds ungdomsutvalg.

Mobileye Shield +™

Det mest avanserte antikollisjonssystemet på markedet for buss, tungtransport og andre nyttekjøretøy, og kan ettermonteres på alle typer kjøretøy.

Ved å benytte Shield+ kan man langt på vei oppfylle nullvisjonen i trafikken.

Førerassistenten hjelper sjåføren å unngå kollisjoner og farlige situasjoner ved konstant å monitorere omgivelsene. Myke trafikanter som syklister, gående og motorsyklister kan være vanskelige å oppdage.

Vår løsning består av strategisk plasserte multi-vision smart kamera og innvendige display som varsler sjåføren med hørbare og synlige varsler hvis noen kommer i blindsonen. 

Teknologien inneholder også flere varsler kjent fra Mobileye 6 serien:

  • Fotgjenger- og Syklistkollisjonsvarsling (PCW)

  • Frontkollisjonsvarsel (FCW)

  • Avstandsmonitorering og varsling (HMW)

  • Filskiftevarsel (LDW)

  • Fartsgrenseindikator og trafikkskiltgjenkjenning (SLI)

Avansert Flåtestyring (FMS) følger løsningen og kartlegger kjøretøyets bevegelser, hvor farlige hendelser oppstår, hvor syklister ofte kommer i blindsonen, hvor gående løper over veien m.m. Ved bruk av Mobileye Road Experience Management (REM) software kartlegges veiene for autonome kjøretøy og kobler analoge og digitale kjøretøy sammen opp mot smartby konsepter.