Mobileye Førerstøttesystem

Førerstøttesystem hjelper sjåføren ved å fungere som et “tredje øye”. Smart vision sensoren monitorerer veien foran kjøretøyet.

Den gjenkjenner potensielt farlige situasjoner og gir både hørbare og synlige varslinger for å assistere sjåføren til å forhindre eller minimere en kollisjon.

Frontkollisjonsvarsel (FCW)

Fotgjenger- og Syklistkollisjonsvarsling (PCW)

Filskiftevarsel (LDW)

Avstandsmonitorering og varsling (HMW)

Intelligent fjernlyskontroll (IHC)

Fartsgrenseindikator og trafikkskiltgjenkjenning